top of page

Our Classes

Các dịch vụ của chúng tôi
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Cơ bản
 • Lớp drop trình độ trung cấp không dành cho học viên lớp cơ bản
 • Buổi tập các tư thế đôi cùng partner trong aerial
 • Lớp dance trình độ trung cấp
 • kết hợp Yin Yoga & võng thấp, giúp đả thông kinh mạch, phục hồi cơ thể
 • Lớp lụa cơ bản dành cho người mới trải nghiệm
 • Aerial Pose - Open Level
 • kết hợp Yoga & võng hỗ trợ
 • Phí tham dự với học viên Fairy Garden: 100.000
 • Tập với lụa đôi
bottom of page