top of page

LỊCH TẬP

Dec 11 - Dec 17

S

11

M

12

T

13

W

14

T

15

F

16

S

17

(B) Basic: Lớp cơ bản

(I) Intermediate: Lớp trung cấp

(A) Advanced: Lớp nâng cao

Lưu ý: Đối với các lớp aerial cần mặc quần tập dài khi tham gia luyện tập
bottom of page