top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Aerial Mellow

kết hợp Yin Yoga & võng thấp, giúp đả thông kinh mạch, phục hồi cơ thể

  • 220.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh, Hà Nội

Mô tả

Aerial Mellow là sự kết hợp của Yin Yoga truyền thống cùng với sự hỗ trợ của chiếc võng lụa mềm mại, giúp đả thông kinh mạch, phục hồi các nhóm cơ một cách hiệu quả từ bên trong.


Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

  • Quán Thánh, Hà Nội

    84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

    Fairygarden.est2020@gmail.com


bottom of page