top of page

Lyra Basic (B)

Cơ bản

  • 1 gi
  • 350.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh, Hà Nội

Mô tả

Hay còn gọi là múa vòng/ Lyra, là bộ môn tập luyện trên không cùng với vòng thép, giúp cơ thể thêm dẻo dai và linh hoạt, đặc biệt có tác dụng với các phần cơ của lưng, bụng và đùi trở nên thon thả hơn.


Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

  • Quán Thánh, Hà Nội

    84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

    Fairygarden.est2020@gmail.com


bottom of page