top of page

Lyra Open level (O)

  • 1 gi 30 phút
  • 350.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh

Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 1h30’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

Fairygarden.est2020@gmail.com

Tầng 4 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

bottom of page