top of page

Lyra Open level (O)

  • Thời lượng thay đổi
  • 350.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh

Mô tả

Lớp Aerial Hoop với trình độ mở, bài tập có option từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp học viên cơ bản và học viên trình độ trên cơ bản bắt đầu lên nâng cao


Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

Fairygarden.est2020@gmail.com

Tầng 4 84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam


bottom of page