top of page
Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Self Practice

Lớp luyện tập tự do không có người hướng dẫn

  • 250.000 Đồng Việt Nam
  • Quán Thánh, Hà Nội

Mô tả

Lớp tập tự do dành cho học viên muốn tự tập luyện hoặc ôn bài tập. Lớp tập giới hạn số lượng và KHÔNG dành cho học viên các lớp cơ bản.


Buổi sắp tới


Chính sách hủy

Buổi tập sẽ được hoàn lại ngay khi bạn huỷ. Vui lòng huỷ lớp chậm nhất 60’ trước khi buổi tập bắt đầu


Chi tiết liên hệ

  • Quán Thánh, Hà Nội

    84 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

    Fairygarden.est2020@gmail.com


bottom of page